Prislista

Uppdaterad 200801

Kategori                                            SKR exkl        pris inkl moms

Piano- /flygelstämning                               1320                  1650

Reskostnad                                                        40/mil                 50

Restidsersättning >15 min                       280/tim                350

Reparationer/justeringar                         640/tim                800

Fakt avgift                                                         36                         45

 

Reskostnad beräknas för hela resan. Är det fler kunder så delar man på kostnaden. Restidsersättning: 15 min resa ingår i priset. Överskjutande tid räknas som restidsersättning. Jag eftersträvar samordning för att hålla nere kostnaden för min kunder.

Kostnad för parkering och vägtullar betalas av kunden.

Jag kan ta betalt både via Swish (som jag föredrar), kontant och faktura (papper eller mail).

Företagets adress:Ögärdsvägen 4C 51532 Viskafors