Prislista

Uppdaterad 190122

Kategori                                            SKR exkl        pris inkl moms

Piano- /flygelstämning                               1240                  1550

Reskostnad                                                        36/mil                 45

Restidsersättning >15 min                       240/tim                300

Reparationer/justeringar                         600/tim                750

Fakt avg pappersfaktura                             36                         45

 

Reskostnad beräknas för hela resan. Är det fler kunder så delar man på kostnaden. Restidsersättning: 15 min resa ingår i priset. Överskjutande tid räknas som restidsersättning. Jag eftersträvar samordning för att hålla nere kostnaden för min kunder.

Kostnad för parkering och vägtullar betalas av kunden.

Jag kan ta betalt både via Swish (som jag föredrar), kontant och faktura (papper eller mail).

Företagets adress:Ögärdsvägen 4C 51532 Viskafors