Prislista

Uppdaterad 230801

Kategori                                            SKR exkl        pris inkl moms

Piano- /flygelstämning                               1520                  1900

Bilkostnad                                                        56/mil                 70

Restidsersättning                                      352/tim                440

Reparationer/justeringar                         720/tim                900

Fakt avgift                                                         36                         45

 

Bilkostnad beräknas för hela resan. Är det fler kunder så delar man på kostnaden. Restidsersättning: Jag eftersträvar samordning för att hålla nere kostnaden för min kunder. För resor max 15 min (från Viskafors)debiteras endast bilkostnad, ingen restid

Kostnad för parkering och vägtullar betalas av kunden.

Jag kan ta betalt både via Swish, kontant och faktura (papper eller mail).

Företagets adress:Ögärdsvägen 4C 51532 Viskafors (som jag normalt utgår ifrån)