Prislista

Uppdaterad 190801

Kategori                                            SKR exkl        pris inkl moms

Piano- /flygelstämning                               1264                  1580

Reskostnad                                                        38/mil                 47.50

Restidsersättning >15 min                       256/tim                320

Reparationer/justeringar                         600/tim                750

Fakt avgift                                                         36                         45

 

Reskostnad beräknas för hela resan. Är det fler kunder så delar man på kostnaden. Restidsersättning: 15 min resa ingår i priset. Överskjutande tid räknas som restidsersättning. Jag eftersträvar samordning för att hålla nere kostnaden för min kunder.

Kostnad för parkering och vägtullar betalas av kunden.

Jag kan ta betalt både via Swish (som jag föredrar), kontant och faktura (papper eller mail).

Företagets adress:Ögärdsvägen 4C 51532 Viskafors