Prislista

Uppdaterad 210901

Kategori                                            SKR exkl        pris inkl moms

Piano- /flygelstämning                               1360                  1700

Bilkostnad                                                        40/mil                 50

Restidsersättning                                      300/tim                375

Reparationer/justeringar                         680/tim                850

Fakt avgift                                                         36                         45

 

Bilkostnad beräknas för hela resan. Är det fler kunder så delar man på kostnaden. Restidsersättning: Jag eftersträvar samordning för att hålla nere kostnaden för min kunder. För resor max 15 min (från Viskafors)debiteras endast bilkostnad, ingen restid

Kostnad för parkering och vägtullar betalas av kunden.

Jag kan ta betalt både via Swish, kontant och faktura (papper eller mail).

Företagets adress:Ögärdsvägen 4C 51532 Viskafors (som jag normalt utgår ifrån)