Hel justering/intonering av flygel i Fristad

Andersson Piano och Flygelteknik renoverar en flygel i trakten kring Borås.

7 Feb 2018